Trang chủ

Phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

Khóa VIII (2010-2015)

———–

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII (2010–2015) đề ra. Dự kiến phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Khối như sau:

I- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ :

1- Đ/c TRƯƠNG QUÝ KỲ– Bí thư Đảng ủy Khối: Chịu trách nhiệm chung trước Ban Thường vụ Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về tòan bộ hoạt động của Đảng bộ Khối; Trưởng ban Tổ chức – Bảo vệ Chính trị nội bộ; Trưởng ban Dân vận; trực tiếp chỉ đạo các cơ sở Đảng thuộc khối Đào tạo – Tư vấn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, gồm:

–    Đảng bộ Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

–    Đảng bộ Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

–    Chi bộ Phân viện Quy hoạch Phát triển Đô thị và Nông thôn Miền Nam.

–    Chi bộ Phân viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam.

–    Chi bộ Chi nhánh Cty TNHH NN 1TV Khảo sát Xây dựng Miền Nam.

–    Chi bộ Trung tâm Kiến trúc Miền Nam

–    Chi bộ Chi nhánh Công ty Tư vấn CNTB & Kiểm định Xây dựng

–    Chi bộ Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Tp.Hồ Chí Minh.

2- Đ/c NGUYỄN PHONG NHẬT – Phó Bí thư Thường trực – Chủ nhiệm UBKT ĐUK: Xử lý công việc hàng ngày của Thường vụ Đảng ủy Khối, Cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của UBKT Đảng ủy Khối; cùng đồng chí Bí thư chỉ đạo các cơ sở Đảng thuộc khối Đào tạo – Tư vấn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; các công tác khác do đồng chí Bí thư ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo các cơ sở Đảng :

–    Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 45.1

–    Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 18

–    Đảng bộ Công ty cổ phần Licogi 16

–    Chi bộ Cty cổ phần Thương mại & Đầu tư Xây dựng Constrexim

–    Chi bộ Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương Mại Thái Bình Dương.

3- Đ/c VŨ TRỌNG TUẤN – Phó Bí thư ĐUK: Chỉ đạo thực hiện công tác hợp tác – hỗ trợ giữa các đơn vị trong Khối cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; trực tiếp chỉ đạo các cơ sở Đảng tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1. Thực hiện các công tác khác do đồng chí Bí thư ủy quyền.

4- Đ/c LÊ QUANG QUÝ – Ủy viên Thường vụ ĐUK – Trưởng ban Tuyên giáo, Phụ trách Công tác Thanh niên, trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

 

5- Đ/c NGUYỄN VĂN ĐẠT – Ủy viên Thường vụ ĐUK: Giúp Đ/c Vũ Trọng Tuấn trong việc chỉ đạo thực hiện công tác hợp tác – hỗ trợ giữa các đơn vị trong Khối cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động của Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu CN Việt Nam (IDICO)

6– Đ/c LÊ HỮU VIỆT ĐỨC – Ủy viên Thường vụ ĐUK: Giúp Đ/c Vũ Trọng Tuấn trong việc chỉ đạo thực hiện công tác hợp tác – hỗ trợ giữa các đơn vị trong Khối cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động của Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 và các đơn vị Xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1.

7- Đ/c NGUYỄN THƯ HƯƠNG – Ủy viên Thường vụ ĐUK – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối: Tham gia các Ban khác của Đảng ủy Khối. Trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối.

II- CHẾ ĐỘ VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT:

1. Chế độ sinh hoạt :

– Thường trực : họp mỗi tuần một lần (thứ 3 hàng tuần), họp đột xuất khi cần.

Thường vụ   : họp mỗi tháng một lần (tuần đầu của tháng), họp đột xuất khi cần.

 2. Nội dung sinh hoạt :

– Kiểm điểm và đánh giá về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong tháng, quý; định hướng lãnh đạo, chỉ đạo cho thời gian tiếp theo.

– Phối hợp với các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Khối tại cơ sở để chỉ đạo, nắm tình hình và báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt xây dựng Đảng, công tác cán bộ ở cơ sở theo lĩnh vực phụ trách trước và trong các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

– Thông tin kịp thời về Thường trực Đảng ủy Khối tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban, các lĩnh vực mình phụ trách.

– Cho ý kiến về các mặt công tác xây dựng Đảng (công tác cán bộ, phát triển đảng, kiện toàn tổ chức, kiểm tra giám sát, khen thưởng – kỷ luật đảng, các kết luận về rà soát chính trị của cán bộ, đảng viên …v.v)

– Chuẩn bị và thông qua nội dung họp BCH định kỳ, các công tác liên quan đến hoạt động của Đảng bộ Khối.

– Tham gia các đợt công tác : kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT; các đợt học tập nghị quyết, hội nghị do Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh triệu tập.

———

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: