Trang chủ

Công tác kiểm tra, giám sát

MỘT SỐ MẪU BIỂU

DÙNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

———–

STT

Biểu mẫu

Tải về

     1-         Biên bản ghi hội nghị của Ủy ban Kiểm tra

tải về

     2-         Các mẫu báo cáo kết quả kiểm tra

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

 –      Báo cáo kết quả việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới

 –      Báo cáo kết quả việc thi hành kỷ luật đảng viên

 –      Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên

 –      Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo tổ chức Đảng

 –      Báo cáo kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng

 –      Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên của cấp ủy

 –      Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng của cấp ủy

tải về

     3-         Hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, báo cáo tổng kết năm

–      Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm…

–      Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm… và phương hướng nhiệm vụ năm…

tải về

     4-         Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

     5-         Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

     6-         Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

     7-         Kiểm tra việc thi hành kỷ luật

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

     8-         Kiểm tra tài chính cấp dưới

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

     9-         Kiểm tra tài chính đối với cơ quan cùng cấp

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Thông báo kết luận của UBKT

tải về

 10-    

  Thi hành kỷ luật đối với đảng viên

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

 –      Biên bản của UBKT làm việc với đảng viên vi phạm trước khi quyết định kỷ luật

 –      Biên bản công bố quyết định kỷ luật đảng viên của UBKT

 –      Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

 –      Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên qua kiểm tra khi có  dấu hiệu vi phạm

 –      Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên qua giải quyết tố cáo

 –      Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên của đảng ủy

 –      Biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên của UBKT

 –      Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên của chi bộ

tải về

 11-         Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng

 –      Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

 –      Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng

 –      Biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng của đảng ủy

tải về

 12-         Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Phiếu lấy ý kiến về mức độ xử lý kỷ luật khi giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng viên

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng viên

 –      Quyết định của UBKT giải quyết thư khiếu nại kỷ luật đảng

 –      Biên bản công bố quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật đảng của UBKT

tải về

 13-         Giải quyết tố cáo

 –      Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

 –      Bản giải trình về đối tượng bị tố cáo

 –      Báo cáo của Đoàn (tổ) việc giải quyết tố cáo

 –      Thông báo kết luận của UBKT về việc giải quyết tố cáo

tải về

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: