Trang chủ

Biên bản họp chi bộ

Qua kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị. Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ đã có bước chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên công tác nghiệp vụ của cấp ủy còn một số  hạn chế, đặc biệt là phương pháp theo dõi đảng viên dự sinh hoạt đảng, cách ghi biên bản họp chi bộ chưa thống nhất, còn nhiều bất cập.

Đảng ủy khối gửi đến cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở mẫu điểm danh đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ và mẫu ghi biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ (có mẫu đính kèm). Riêng về quy trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy nghiên cứu Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đây là một trong các nội dung của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền lợi của đảng viên; làm cơ sở để đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Đề nghị các cấp ủy Đảng nghiên cứu, vận dụng để góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Tải mẫu danh sách đảng viên dự sinh hoạt chi bộ và mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ tại đây:  mau_sinh hoat chi bo

1.      Mẫu kiểm tra đảng viên khi sinh hoạt chi bộ

ĐẢNG BỘ:……………………………                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:………………………………

DANH SÁCH

ĐẢNG VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHI BỘ

Ngày…..tháng…..năm 2011

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CÓ MẶT

VẮNG MẶT

LÝ DO

VẮNG

GHI CHÚ

1

Trần Văn A

 

X

Bị bệnh

 

2

Nguyễn Thị B

X

 

 

 

3

Lê Thị C

 

X

Đi công tác tại…

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu ghi biên bản sinh hoạt chi bộ

ĐẢNG BỘ:……………….                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:…………………..                            

BIÊN BẢN

HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..

– Địa điểm:…………………………………………………………………….

– Thời gian:……………………………………………………………………

– Tổng số đảng viên của chi bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.

          + Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

          + Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

– Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

– Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

        + Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

        + Không có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).

* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Bí thư chi bộ triển khai bội dung sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (ghi rõ tên các văn bản đồng chí bí thư chi bộ triển khai).

– Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi cụ thể sự đánh giá tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

– Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

          a. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị…

          b. Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

          – Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

          – Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của chủ tọa

          a. Về đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên; những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

          b. Kết luận nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

          c. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ:

1. Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt chi bộ cần phải ra nghị quyết thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết sau đó lấy ý kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu tóm tắt phần bổ sung, sau đó lấy biểu quyết của chi bộ.

+ Tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

–  Thư ký ghi cụ thể, chính xác diễn biến của cuộc họp, thứ tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không nhất trí và kiến nghị, ý kiến kết luận của chủ tọa.

– Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, ghi chép đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, nội dung đã đề ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

– Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gì sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm………

          THƯ KÝ                                                                          CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: